[Advaita-l] Guru Parampara

Vidyadhar Karmarkar vmk_advaita at yahoo.com
Sat Nov 13 12:54:27 CST 2004


nArAyaNam. padmabhuvam. vasishTham. Saktim. ca tatputra parASaram. ca
vyAsam. Sukam. gauDapadam. mahAntam. govindayogIndram athAsya Sishyam. |
SrI Sam.karAcAryam athAsya padmapAdam. ca hastAmalakam. ca Sishyam.
tam. toTakam. vArttikakAramanyAn asmad gurUn santatamAnatosmi ||
sadASiva samArambhAm. SankarAcArya madhyamAm.
asmadAcArya paryantAm. vande guru paramparAm. ||

Can anyone tell me the exact source of the above verse?

Thanks,

vmk


 

			
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Check out the new Yahoo! Front Page. www.yahoo.comMore information about the Advaita-l mailing list