[Advaita-l] devotion in advaita?

Sriram Krishnamurthy asksriramjobs at gmail.com
Wed Jun 13 07:43:39 CDT 2012


Namaste,
"Eko Devah Sarvbhuteshu gudhah Sarvvyapi sarvbhutantratma
Karmadhyakshah Sarvlokadhivasah Sakshi Cheta kevalo nirgunashcha"

Ishwara is one. In order to bless the devotees he takes various forms and names.

Thanks and Regards,
SriramMore information about the Advaita-l mailing list