[Advaita-l] Sankhya and Yoga can give Moksha?

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Fri May 4 13:50:18 CDT 2012


Namaste,
 
///
 Whoever has equated Sankhya with Vedanta is wrong.
 //
 
*shuddhAtma tattvajnAnaM sAnkhyaM iti abhidhIyatE* says sankara bhagavatpAda in VS bhASya.  
 
regs,
sriram
 


More information about the Advaita-l mailing list