[Advaita-l] Pratyaksha is more powerful than Sruti and Smruti?

Keshava PRASAD Halemane k_prasad_h at yahoo.co.in
Tue Aug 18 01:00:37 CDT 2015


please note a correction on the last line - not 17-08-2015   but  17-09-2015. Thanks.   - Keshava PRASAD Halemane  mOkShakaamaarthadharmah  janmanaa jaayatE jantuḥ |  samskaaraat hi bhavEt dvijaḥ ||  vEda-paaThaat bhavEt vipra |  brahma jnaanaat hi braahmaNah ||  


More information about the Advaita-l mailing list