[Advaita-l] kAnchi Jagadguru attained mahAsamAdhi

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Feb 27 23:26:04 EST 2018


praNAms
Hare Krishna

kAnchi shankaracharya HH Shri Jayendra Saraswati SwaminaH attained mahA samAdhi.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list