[Advaita-l] A short talk on 'Mahavakya-s' in Kannada

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Sat Nov 20 02:41:23 EST 2021


https://youtu.be/TqyQG-kzJ4I
🕉️ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ🙏
📣 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 👁️‍🗨️_________
🗣️ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ❓
_________
ದಯವಿಟ್ಟು, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಬಂಧುಗಳಿಗೆ 📳 SHARE 🔁 ಮಾಡಿ !!! 🙏 👇
https://youtu.be/TqyQG-kzJ4I

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್
ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ 👇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk0Z5zbrj5HreQa2rJx62dmddG7UBJJ1t


More information about the Advaita-l mailing list