[Advaita-l] Siva Purana Vayu Purana Maha Purana

Sriram Krishnamurthy asksriramjobs at gmail.com
Wed Feb 23 05:49:10 CST 2011


Hi Murthy,
Shiva and Linga are Maha Puranas. Vayu is a Upa Purana.

Here is the Maha Purana List

Brahma,Padma,Vishnu,Shiva,Bhagavatha,Narada,Markandeyeya,Agni,Bhavishya,
Brahmavaivarta, Varaha,Linga, Skanda, Vamana, Matsya, Garuda, Brahmanda
and Kurma.

||Eko Devaha Sarva Bhooteshu Goodhaha||

Om Tat Sat,
SriramMore information about the Advaita-l mailing list