[Advaita-l] prakriya bheda within tri matastha-s

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Mar 2 00:44:43 EST 2017


praNAms Sri Sriram Sankaranarayanan prabhuji
Hare Krishna

Thanks for the link.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


https://sreevaishnavam.wordpress.com/2012/11/29/vadakalai-thenkalai-doctrinal-differences/More information about the Advaita-l mailing list