[Advaita-l] Links for Bh.Gita and Mandukya Bhashya classes in Kannada by Sri Venkatesha Sharma

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Fri Feb 19 02:33:13 EST 2021


ನಿಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿ|| ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಶರ್ಮ (ಹರಿ) ಯವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಪಾಠ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳ youtube live ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-scUyyn8kYjEO6ziSoneC9_CPTL_35O

ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-scUyyn8kbmEuw68DSSz2HSdLQgqPfZ

ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.


More information about the Advaita-l mailing list