[Advaita-l] A Kannada article by Sri G R Patil in reply to a Madhva challenge

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Thu May 26 03:10:28 EDT 2022


ಮಹೇಂದ್ರ ಸೋಮಯಾಜಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅವೈದಿಕ ಮತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ
ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ:

https://adbhutam.files.wordpress.com/2022/05/grp-mah-som-tp.pdf


More information about the Advaita-l mailing list