[Advaita-l] Where is this Sloka?

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Tue Feb 3 01:08:38 CST 2015


Namaste,

Pls refer my old mail here.

///

http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/2014-February/036518.html

///

regs,
sriram


More information about the Advaita-l mailing list