[Advaita-l] adhikara for jivanamukti

Bhaskar YR bhaskar.yr at hitachienergy.com
Fri Sep 16 04:07:32 EDT 2022


Humble sAshtAnga praNAms Sri Jaldhar Vyas prabhuji
Hare Krishna 

Thanks for the clarification.  

Your humble servant.
Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar
 


More information about the Advaita-l mailing list